Tour des Fjords Sogn og Fjordane - busstransport

EVENT INFORMATION

Det vil bli busstransport for publikum ut til løypa under Tour des Fjords Sogn og Fjordane 24. mai 2017. 

Det vil bli sett opp bussar til 

- Gaularfjell frå Førde, Sande, Høyanger, Balestrand, Dragsvik og Sogndal
- Rørvikfjell frå Førde og Sande
- Førde frå Naustdal

Retur frå Gaularfjell vil gå via Sande til Førde. 

Retur frå Rørvikfjell vil gå til Førde og deretter til Sande

Førehandssalet av billettar varer fram til mandag 22. mai kl 23.59. Billettpris tur/retur kr. 50,-. 

Ein føresetnad for at rutene vert køyrd er at det er seld min. 10 billettar per rute.